3 maj 2011

Trotsålder

Jag trotsig? Nä du!
Just nu är vi i en jobbig fas med vår tjej. Hon är så trotsig och skriker större delen av tiden här hemma. Det är trist och sliter på hela faniljen. På dagis och när vi umgås med andra är hon hur beskedlig som helst, världens goaste och artigaste tjej. Visst är det konstigt? Frågan är hur man ska ta sig ur spiralen?!
................................................................................................
Ditt barn utvecklar snabbt en bild av sig själv som en fristående och oberoende person, med personliga rättigheter, egna åsikter och intentioner. Ditt barn ser sig inte längre som en del av dig och accepterar inte att du utövar total kontroll över hans eller hennes tillvaro. Hävdelsebehov uppstår och det är naturligt och bra. Trots är ett tecken på utveckling och att ditt barn känner tillräckligt mycket trygghet för att vilja göra saker själv.

Men, det är svårt att göra saker själv när man är liten. Man förstår inte saker så bra ännu, man vill göra saker som vuxna ännu inte kan tillåta och man är ännu fysiskt oförmögen att göra det mesta. Därför leder de tidiga försöken till oberoende ofta till frustration och ilska. Det går inte att skydda sitt barn helt från frustration, men alltför mycket kan ge barnet en känsla av misslyckande som inte är bra för självkänslan och dessutom tar ilska energi som annars kan användas till att lära och leka.

Ett barns personliga värdighet och vilja till oberoende och självbestämmande kommer lätt i kläm i kontakt med de begränsningar som vuxna ger.

Så fort barnet upplever tvång eller dominans, lägger det i backen och det allra minsta kan leda till viljekamp och gräl. Det kan vara pottan, vilka kläder han eller hon ska ha på sig, maten eller läggdags. När du insisterar, gör barnet motstånd. Men om du bygger in valmöjligheter i kommunikationen, kommer ditt barn att gå på pottan (kanske), äta sin mat (förmodligen), stanna i sin säng (vanligtvis), komma när du ropar, gå när du ber om det - frivilligt och gärna.

Även om man som vuxen respekterar barnets känslor, kommer situationer att uppstå då barnet inte får göra som det vill och måste göra saker mot sin vilja. Om du gör det så lätt som möjligt för ditt barn att göra det som är nödvändigt, så kommer lärdomarna att göras lättare. Föräldraskapets dygder inkluderar som vi alla vet förståelse, humor och tålamod, men glöm inte skådespelartalanger. Är det bråttom hem? Tvinga ner ett kämpande barn som vill gå själv i vagnen, så får du höra hur det går hem. Men om du låtsas att ni har hur mycket tid som helst och erbjuder dig att leka häst och dra hem ditt barn, kommer ditt barn glatt att heja på och tycka det är roligare, ju fortare det går.
Skrivet av Penelope Leach, författare och expert på barnuppfostran

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...